Dil Seçimi

German formal - SieTürkçe

Facebook

Tanıtım Gençlik

 

2012-2013 Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyeleri


Ali  AKYÜZ, Ekrem ODABAŞI, Umut  BINKAYA, Yusuf  DEMIRTAŞ, Ismail  HARBI, Ismail  BAYSAL, Kadir  KARAGÜL,  Y.Emre  HARBI, Cihan KAYA, Ekrem ODABAŞI, Cihan KAYA, Emer ERASLANOĞLU, Izzet  HARBI, Enbiya ÇAKIR

 

Gençlik Yönetim kuruluna görevlerinde başarılar dileriz

 

 

 

 

 

2008 Gençlik Kolumuzun Heidelberg gezisi

 

2008 yılında Genclik Kolumuzun gerceklestirdigi Heidelberg gezisinden bir anı.

 

genclik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bize Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karþý korumalýdýr, görebilmek için Javascript açýk olmalýdýr üzeri ulaşabilirsiniz.

 

2007 senesi sonu itibari ile derneğimizin "Gençlik Kolu" nun henüz organize edilmemiş olması, yönetim kurulumuzla yapılan görüşmelerden sonra bir "Gençlik Projesi" fikrinin doğmasına öncülük etti ve projenin hayata geçirilmesine hep birlikte karar verildi. Projenin organizasyonu ve işleyişi ise gönüllü olarak secilen Proje Yönetmenleri`ne devredildi.Ocak 2008`den itibaren gençlerimiz her Pazar günü derneğimizin kendilerine özel olarak tahsis edilmiş olan kısmında biraraya gelmeye başladılar. Ilk oturumlarda gençlerimiz birbirleriyle tanışma imkani bulurken, Proje Yönetmenlerimiz de onların sorunlarını, beklentilerini, görüş ve önerilerini dinleyip bütün bunları proje kapsamında değerlendirmeye almaya başladılar.Projenin esas amacı olarak güdülen şey, gençlerimizin düzenli olarak belli bir mekanda bir araya gelmeleri ve ortak katilimli çeşitli aktivitelerle kaynaşmalarıdır. Bu doğrultuda Proje Yönetmenlerimizin üzerinde en çok durduğu nokta ise, gençlerimizin günümüz toplumunda aktif ve katılımcı bir konuma ulaşabilmesi ve bunu sağlamaya yardımcı olması açısından her konuda birbirleriyle fikir alış-verişine girip karşılıklı tartışma platformu oluşturabilmeleridir. "Genclik Projesi" ve bu bağlamda Proje Yönetmenlerimiz, gençlerimizi topluma sağlam bir şekilde entegre etmeyi öngören bu çalişmalarin yanında onların okul sonrası iş hayatına geçişini kolaylaştırmak ve iş hayatına geçişte hangi fırsatlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bire-bir görüşmelerle gençlerimize bu konularda da yol göstermeyi kendilerine amaç edinmiştir.Bunun dışında aşağıda birkaç örnegini verebileçeğimiz değişik birçok aktivite ve kursun hayata gecirilmesi de planlanmiştir :

 

                                                              - Nezaket Kursları

                                                              - Folklor Kursları

                                                              - Müzik Kursları

                                                              - Futbol

                                                              - Bowling

                                                              - Sinema Akşamları

                                                              - Bisikletle gezi turları

                                                              - Mangal Partilerı v. s.

 

 

Derneğimizde gençlere ayrılmış olan kısım yeterli derecede büyük olmakla beraber planlanmış bütün gerekli eşyaların henüz alınamamış olması buranın biraz çıplak görünmesine neden olmaktadır. Bu nedenle gençlerimizin ilk üstlendiği işlerden bir tanesi de buranın dekorasyon konusu oldu. Bu konuda da gençlerin "Sorumluluk Alma" duygularini gelistirmeye paralel olarak onlara bu konuda çeşitli görevler dağıtıldı. Mesela boya işleri gönüllü gençlerimiz tarafından sorunsuz bir sekilde halledildi. Bu tarz konularda gençlerimizin istekleri Proje Yönetmenleri tarafından nasil Yönetim Kurulumuza aktarıldıysa, aynı zamanda Yönetim Kurulumuzun önerileri de bu şekilde gençlerimizin terçihine sunuldu.

 

Gençlerimiz arasında hem erkek hem de kızlarımızın bulunması ve faaliyetlere iştirak etmesi, ayrıça onlarin değişik yaş gruplarından olmaları da bu açıdan sevindirici oldu. Bunun yanısıra değisik milletlerden gençlerin de Gençlik Grubu`na dahil olup faaliyetlere katilmalari da bu tarz bir entegrasyonun güçünün etkisinin artmasina tartişilmaz bir pozitif etkide bulunmaktadır.


15 Mart 2008`deki Heidelberg gezimiz birçok gençimiz için bu tarz bir oluşumun pozitif etkilerini görmeleri ve "Hep birlikte daha iyi bir gelecek" için motive olmalarına yardımcı olabilecek önemli bir adım olmuştur. Bunu müteakiben düzenlenecek olan bu tarz her etkinliğin gençlerimize "Biz" olma duygusunu daha da aşılayıp, onlara sosyal yaşamda karşılaşabilecekleri her türlü engeli yıkmalarında yardımcı olacağı kuşkusuzdur. 30 Mart 2008 tarihi, Gençlik Kolu Faaliyet Bölümü`nün resmi açılış günü olmuştur.

Proje Yönetmenleri: Filiz Baysal ve Melike Harbi.