Dil Seçimi

German formal - SieTürkçe

Facebook

Tanıtım

Sachsenheim Türk-İslam-Kültür ve Spor Derneğinin Genel Kurul Toplantısı


Genel Kurul Toplantısı derneğimizin en yüksek uzuvudur. Derneğimize ''hakiki şahısların'' (natürliche Personen) yani Alman Medeni Kanununa/Yurttaşlık Yasasına uygun hareket edenlerin üye olması mümkündür. İki senelik münavebe ile gerçekleşen toplantılara katılma hakkı yanlız üyelik aidatını (üyelik ücretini) tam vaktinde ödemiş olan üyelere verilmektedir.

 
Genel Kurul Toplantısına katılan üyeler özellikle gelecek faaliyet yılının bütçe onayın'da, görevde olan idare heyetinin ihraçın'da, yıllık raporun tesellümün'de, seçim başvurularının değerlendirilmesinde, daha doğrusu Yönetim Kurulunun aklanmasın'da etkili olacaktır (olabilecektir). Genel Kurul Toplantısı (üyeleri) anatüzüğün değişmesinde yetkili olmakla birlikte derneğin kapatılması için'de karar alma yetkisine sahiptir.Toplantı'da çıkan kararlar yapılan bir oylama sonuçunda kesinleşecektir. Oylama'da her üye prensip olarak sadece bir oy kullanma hakkına sahiptir. Seçimlerde bulunamayan bir üye yazılı bir vekaletname ile başka bir üyeyi görevlendirerek oy hakkını kullanabilmekte fakat oy kullanımın'da vekil seçilen üye en fazla üç üye için oy verebilmektedir. Genel Kurul Toplantısının geçerli kararlar alabilmesi ve seçimlerin geçerli olabilmesi için en azından 50% oranın'da seçme ve seçilme hakkına sahip üyenin toplantıya katılmış olması önemli bir kaidedir. Aksi taktirde toplantı ertelenip aynı konuların ve aynı gündemin ele alınması şartıyla en geç 21 gün içerisin'de yeni bir Genel Kurul Toplantısı düzenlenecektir. Ertelenmiş olan Genel Kurul Toplantısı nisabı haizdir (almış olduğu kararlar geçerlidir). Kurul bunu toplantı davetiyesinde'de belirtmekle görevlidir.Anatüzük'de değişikliklerde bulunabilmek için seçimlerde 5 de 3 ve derneğin kapatılma kararının gerçekleşebilmesi için 10 da 8 bir oy çoğunluğunun elde edilmesi gerekmektedir. (Das mit den STIMMEN musst du sicherlich korrigieren. İch habe den Satz nicht verstanden!). Esasen kararların kesinleşmesi için salt çoğunluğun alınması kafidir. Kullanılmayan oylar geçersiz olarak sayılacaktır.