Dil Seçimi

German formal - SieTürkçe

Facebook

Tanıtım

 

Sachsenheim Türk-İslam-Kültür ve Spor Derneğinin 2014 - 2016 Yönetim Kurulu lisesine buradan ulaş abilirsiniz .

 

Bize Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karþý korumalýdýr, görebilmek için Javascript açýk olmalýdýr üzeri ulaşabilirsiniz.

 

 

Derneğimiz idare heyeti tarafından yönetilmekle birlikte heyet başkanı, başkan vekili, muhasebeci, yazı işleri müdürü ve belirli bir görev tahsis edilmemiş üç mümeyyiz'den oluşmaktadır. İdare heyetinin görevleri arasın'da ''Sosyal Hususlar'' (Soziale Angelegenheiten), ''Gençlik ve Spor'' (Jugend- und Sport) ve ''Kütüphane' ' (Bibliothek) gibi bölümler'de yer almaktadır.

 

Heyet üyeleri düzenli aralıklarla (en azından ay'da bir kez) toplanmakta ve bu toplantılar heyet başkanı tarafından yönetilmektedir. Heyet kararlarının nisabı haiz olabilmesi için toplantıya en azından başkanlardan birinin ve diğer heyet üyelerinin en azından ikisinin mevcudiyet göstermesi vede kesinleşmiş bir kararın çıkması için geçerli oylarla salt çoğunluğun elde edilmesi şart koşulmuştur; sözkonusu bir oy eşitliğin'de esas kararı heyet başkanı vermektedir.Heyet başkanı Genel Kurul Toplantısı (üyeleri) tarafından doğrudan, eşit, bağımsız ve gizli bir oylamayla seçilmek üzere 2 sene görev yapmaktadır. Yeni başkan seçimleri geçerli olana dek eski başkanın görevine devam etmesine ve başkan seçimlerine sadece derneğimizin asli üyelerinin katılmasına karar verilmiştir; mucibince dernek üyeliği sona ermiş olan bir zatın bittabi heyetteki görevi'de sona ermiş olacaktır.Görev dağıtımı ve başkan ile başkan vekili seçimleri heyet içerisinde, daha doğrusu ilk heyet toplantısında vuku bulacaktır. Derneğimiz en azından biri başkan veya başkan vekili olmak üzere iki heyet üyesi tarafından temsil edilecektir. Başkan vekiline müstacel olan (acil karar gerektiren) durumlar'da derneği yönetme hakkı verilmiştir.İdare heyetinin görevleri arasın'da prensip olarak bilimum hususlar yer almaktadır. Bilhassa dernek üyelerini Genel Kurul Toplantısına davet etmek, toplantının ana konularını belirlemek, derneğimize üye olmak üzere yapılan başvuruları değerlendirmek veyahut ihraç kararları almak, üyelik aidatını (üyelik ücretini) kararlaştırmak, toplantı'da alınan kararları icra etmek ve bütçe kararı almak heyetin en önemli görevlerindendir. Bunların yanısıra muhasebe işleri, yıllık rapor düzenlemesi ve bölüm müdürünün (daire müdürünün) atanması'da Genel Kurul Toplantısının önemli mevzularından bir kaçıdır.